به گزارش ادیان نیوز، “والری آموس” معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه اعلام کرد: تعداد قربانیان جنگ در سوریه از ابتدای امسال دو برابر شده و به رقمی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر رسیده است. طبق گزارش آموس، عملیات جنگی در سوریه باعث آسیب دیدن حدود یک میلیون نفر شده است. معاون دبیرکل سازمان […]

به گزارش ادیان نیوز، “والری آموس” معاون دبیرکل سازمان
ملل در امور بشردوستانه اعلام کرد: تعداد قربانیان جنگ در سوریه از ابتدای
امسال دو برابر شده و به رقمی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر رسیده است.
طبق گزارش آموس، عملیات جنگی در سوریه باعث آسیب دیدن حدود یک میلیون نفر شده است.
معاون
دبیرکل سازمان ملل گزارش داد: در ماه فوریه این رقم به ۱۰۰ هزار نفر می
رسید اما اکنون بر اساس گزارش های سازمان ملل، تعداد کشته شدگان به ۲۰۰
هزار و تعداد مجروحان به حدود یک میلیون نفر رسیده است و این ارقام هر روز
افزایش می یابد.
والری آموس تاکید کرد: ۱۲,۲ میليون شهروند سوری به کمک
ها و مساعدت های بشردوستانه نیاز دارند و این رقم نسبت به ماه فوریه سه
میلیون کاهش یافته است و از سوی دیگر تقریبا نیمی از ساکنان سوریه منازل
خود را ترک کرده اند و سه میلیون نفر وارد کشورهای همسایه شده اند.