ادیان نیوز: مسلمانان دو قبله دارند: کعبه برای عبادت قدس برای شهادت طلبه شهید “سیدعبدالصمد امام پناه” تولد: 1348/9/15 تبریز شهادت: 1375/1/26 جنوب لبنان منبع: جهان 

مسلمانان دو قبله دارند:
کعبه برای عبادت
قدس برای شهادت
طلبه شهید “سیدعبدالصمد امام پناه”
تولد: 1348/9/15 تبریز
شهادت: 1375/1/26 جنوب لبنان
منبع: جهان