به گزارش ادیان نیوز, در سال های اخیر تلاش غرب در ایجاد و گسترش فرق ضاله و ترویج نگرش های صهیونیستی از مسیحیت در کشورهای خاورمیانه فزونی یافته و با ایجاد مراکزی متمرکز بر کشورهای منطقه سعی در پی ایجاد جای پا و سست کردن اعتقادات پیروان همه ادیان آسمانی نسبت به آموزه های دینی خود […]

به گزارش ادیان نیوز, در سال های اخیر تلاش غرب در ایجاد و گسترش فرق ضاله و ترویج نگرش های صهیونیستی از مسیحیت در کشورهای خاورمیانه فزونی یافته و با ایجاد مراکزی متمرکز بر کشورهای منطقه سعی در پی ایجاد جای پا و سست کردن اعتقادات پیروان همه ادیان آسمانی نسبت به آموزه های دینی خود هستند.

846355IMAGE633839458028313750

در جدیدترین این اقدامات سایت رسمی یکی از موسسات تبشیری صهیونیستی متمرکز بر ایران ادعا می‌کند گروهی از اونجلیست‌های آموزش دیده خود را برای شهادت (گفتگو و انتقال تجربیات خود به عنوان یک مسیحی) در تهران سامان‌دهی کرده است. این گروه‌ها هفته‌ای یکبار مراسم دعا برگزار می‌کنند و با برنامه‌ریزی سعی دارند اناجیل فارسی و فیلم عیسی مسیح را در مناطق شلوغ تهران توزیع کنند.
این گروه در پارک‌های پرجمعیت فعالیت می‌کنند تا تعداد بیشتری را تحت تاثیر قرار دهند. گروه برای این منظور آموزش دیده‌اند چرا که به ادعای رسمی این مرکز تبشیری در اماکن شلوغ پلیس‌های مخفی وجود دارند و این مسئله تبشیر صهیونیستی را با خطر مواجه می‌کند.
سایت مرکز تبشیری مذکور که دفتر آن در انگلستان است سعی دارد تا آنچه که تجربه شخصی میسیونرهای آموزش دیده این مرکز در تهران می نامد را به عنوان گزارش کار انجام شده منتشر کند
به عنوان نمونه ترجمه یکی از این گزارشات را آورده‌ایم:
«چه می‌کنید اگر پلیس مخفی شما را دستگیر کند؟» شبان در جواب می‌گوید: «ما به خدایمان اطمینان داریم.» دو تن از شبانان به پارک وارد می‌شوند خانواده‌ای که در حال پیک نیک در پارک بودند را درنظر می‌گیرند آنها شروع به صحبت و موعظه می‌کنند. آنها در حال غذا خوردن هستند و بنابر رسم میهمان‌نوازی ایرانیان خانواده آنها را برای نهار دعوت کرده و در این حین آنها در مورد پیام انجیل صحبت کردند شبان به آنها انجیل می‌دهد و آنها می‌پذیرند. شبانان آدرس میل و مشخصات خود را در شبکه‌های اجتماعی از خانواده می‌گیرند تا در آینده بیشتر با هم در تماس باشند.
بدون توجه به این که انتشار این قبیل مطالب تجربه واقعی باشد و یا زائیده ذهن مسئولین این مرکز تبشیری است سعی ناموفق این مراکز در ایجاد جو روانی و ارائه گزارش کار بیشتر در جهت اخذ تسهیلات بیشتر از سازمان های صهیونیستی است.
منبع: موسسه راهبردی دیده بان