به گزارش ادیان نیوز، کتاب طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی توسط انتشارات مرسل با همکاری دانشگاه کاشان در 385 صفحه به شمارگان 1000 نسخه منتشر شد. این کتاب توسط دکتر محسن شاطریان، امیر اشنویی و محمود گنجی پور تالیف شده است. دکتر محسن شاطریان دانشیار دانشگاه و رئیس دانشکده منابع طبیعی و […]

به گزارش ادیان نیوز، کتاب طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی توسط انتشارات مرسل با همکاری دانشگاه کاشان در 385 صفحه به شمارگان 1000 نسخه منتشر شد. این کتاب توسط دکتر محسن شاطریان، امیر اشنویی و محمود گنجی پور تالیف شده است.
دکتر محسن شاطریان دانشیار دانشگاه و رئیس دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان گفت: شهر يا جامعه‌ اسلامي معطوف به اصول و مباني و نوعي نگرش خاص نسبت به هستي، طبیعت، انسان، آخرت و خدا است. اين مباني و اصول اساساً ويژگي‌ها و خصلت‌هاي شهر اسلامي را توضيح مي دهد. شهری که نظم اجتماعي­اش متكي به چنين نگرش و اصولي باشد و روابط افراد بر مبناي آن شكل پذيرفته باشد، شهري اسلامي است و شهري كه نظم و روابط اجتماعي اش مبتني بر اين اصول نباشد، شهري اسلامي نيست. در شهر اسلامي، اصلِ اساسي اعتقادِ انسان به خدا، حاكميت وي، ايمان به جهان آخرت و جهان ماوراء الطبيعه است. در جامعة اسلامي يا در يك شهر اسلامي تمامي انسان­ها داراي نوعي برداشت مشترك در اين ارتباط­اند. محور چنين نگرشي اصلِ حاكميت خدا است. ايمان به وي و اينكه خداوند در زندگي بشر حضور دارد، برداشت انسان از نفس خود، جهان و طبيعت و رابطه‌ خود با آن­ها را دگرگون مي‌‌‌كند. در اين چهارچوب سعادت و خيرحقيقي به عنوان بزرگترين آرمان بشر كسب رضايت خدا است و انسان در اين فضا است كه به تلاش و تكاپو مي‌پردازد. در هر صورت شهر اسلامي زماني تحقق مي‌يابد كه افراد در عالم ديني قرار گيرند و به اين اصول و مباني ايمان داشته باشند. در شهراسلامی، شرافت انسانى مد نظر است و قواى نباتى و حيوانى در واقع، زمينه ‏ساز رشد انسانى و کمال معنوى و ابزارهايى براى رسيدن به درجات بلند و سعادت جاودانى است. شهر اسلامي، شهري است كه براي انسان شرايط ذكر و ياد خداوند را ايجاد نمايد و او را در هر لحظه به ياد خداوند اندازد كه در فضاي آن، شرايط ارتكاب به گناه براي فرد ايجاد نشود، بلكه فضاي شهري به گونه‌اي باشد كه او را در انجام واجبات و مستحبات دينش ياري رساند. فضاي شهر اسلامي، شهروند را در برابر آسيب ديدن از ديگر شهروندان و آسيب رساندن به ديگر شهروندان ايمن دارد. شهري، شهر اسلامي است كه ذكر در آن جايگاهي دارد، نعمت‌هاي خداوند متعال محترم شمرده مي‌شوند، چرا كه مورد ذكرند.
دکتر شاطریان دانشیار دانشگاه کاشان درباره محتوی کتاب بیان داشت: در این کتاب سعی شده است با استفاده از منابع مختلف داخلی و خارجی، چارچوبی برای شناخت طبیعت و شهر از دیدگاه تعالیم و فرهنگ اسلامی تنظیم شود.
کتاب حاضر از چهار فصل به شرح ذیل تشکیل شده است، فصل اول شامل مباحث انسان، طبیعت و اسلام می باشد که به بررسی شناسایی و ویژگی­ها، نحوه ارتباط انسان با جهان خارج، رویکرد اسلام و اندیشمندان مسلمان به طبیعت می پردازد. فصل دوم تحت عنوان رویکرد اندیشمندان به شهر اسلامی و پدیده­های آن شامل مفاهیم شهرسازی از دیدگاه رسول اکرم (ص) و حضرت علی (ع)، رویکرد اندیشمندان مسلمان به شهر و مدنیت، همچنین رویکرد اندیشمندان غیر مسلمان به شهر اسلامی می­پردازد. فصل سوم با عنوان پدیده­های جغرافیایی و شهر اسلامی شامل عوامل جغرافیایی، تکوین و گسترش و نابودی شهرها، تحولات جغرافیایی شهر و شهرنشینی پس از پیروزی اسلام، عوامل نهادی شهرهای اسلامی، عناصر و اجزای شهر اسلامی و تأثیر وقف و هجرت بر شهر اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. فصل چهارم به بررسی مباحث مدرنیته، فقه اسلامی و شهر شامل توصیف شهر اسلامی، اصول و ماهیت شهر اسلامی، تأثیر فرهنگ و تمدن غربی بر شهرهای حوزه فرهنگ اسلامی، اثر مدرنیسم بر شهرهای اسلامی، مشکلات برنامه­ریزی برای شهرهای اسلامی و هویت اسلامی و توسعه مدرن می­پردازد.
کتاب حاضر طبق سرفصل یکی از دروس کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری تنظیم یافته است. بدین لحاظ منبع مفیدی برای اساتید، محققان و دانشجویان این رشته می­باشد. همچنین امید است این کتاب مورد توجه دانشجویان و اساتید رشته­های معماری و شهرسازی اسلامی، مدیریت شهری، علوم اجتماعی، ادیان و عرفان، فقه و حقوق اسلامی و مهندسان مشاور شهرسازی و کلیه مراکز مطالعات و برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای و مسئولان مربوط قرار گیرد.
علاقمندان می توانند کتاب طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی را از طریق سایت اینترنتی انتشارات مرسل به نشانی http://www.morsalpub.com خریداری نمایند.