زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، ابن مسجد یکی از مساجد بزر گ است که در دوره عثمانی ساخته شده است .در سال 1963 مقامات اسرائیل اجازه دادند که این مسجد تاریخی تبدیل به موزه گردد و هم اینک نیز مشغول مرمت این موزه هستند .علاوه بر این اسرائیل به بهانه مرمت و گسترش موزه بخشی از […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

به گزارش ادیان نیوز، ابن مسجد یکی از مساجد بزر گ است که در دوره عثمانی ساخته شده است .در سال
1963 مقامات اسرائیل اجازه دادند که این مسجد تاریخی تبدیل به موزه گردد و
هم اینک نیز مشغول مرمت این موزه هستند .علاوه بر این اسرائیل به بهانه
مرمت و گسترش موزه بخشی از گورستان مسلمانان را نیز حفاری نمود .
منبع : شفقنا