به گزارش ادیان نیوز، در این مناطق نپال زنان در طی عادت ماهیانه به ویژه 5 روز نخست حق ندارند وارد خانواده شده و باید محل خواب و غذای آنان کاملا دور از خانه باشد چرا که تلقی فرهنگی بر این است که زنان در این ایام آلوده به گناه و شیطانند.  از این رو […]

به گزارش ادیان نیوز، در این مناطق نپال زنان در طی عادت ماهیانه به ویژه 5 روز نخست حق ندارند
وارد خانواده شده و باید محل خواب و غذای آنان کاملا دور از خانه باشد چرا
که تلقی فرهنگی بر این است که زنان در این ایام آلوده به گناه و شیطانند.
 از این رو برای آنان پستوهایی می سازند و آنان باید تا پایان عادت ماهیانه
درآن به سر ببرند.

منبع : شفقنا