زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، این تصویر را رویترز از جریان حمله به فرودگاه کابل گرفته است. منبع : شفقنا

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
به گزارش ادیان نیوز، این تصویر را رویترز از جریان حمله به فرودگاه کابل گرفته است.

منبع : شفقنا