به گزارش ادیان نیوز، این تصویر را رویترز از جریان حمله به فرودگاه کابل گرفته است. منبع : شفقنا

به گزارش ادیان نیوز، این تصویر را رویترز از جریان حمله به فرودگاه کابل گرفته است.

منبع : شفقنا