انگلیسی های مذهبی از افراد غیرمذهبی چاق ترند!

به گزارش ادیان نیوز، جدیدترین آمار چاقی در بریتانیا که به همت دانشگاه کاونتری تهیه شده
نشان می دهد که درمیان افراد مذهبی، مسیحیان بیشترین میزان چاقی را به خود
اختصاص داده اند. یکی از مهمترین علل این اضافه وزن شاید، پرخوری در اعیاد
مذهبی به خصوص در کریسمس باشد.

خانم “دبوراه لیست” مسیول این تحقیق می گوید با آزمایش نمایه توده بدنی
BMI از میان حدود ۷ هزار انگلیسی به این نتایج جالب رسیده اند. این اولین
بار است که میزان چاقی و اضافه وزن و ارتباط آن با مذهب در این کشور سنجش
می شود. در گذشته و در آمریکا نیز چنین تحقیقی صورت گرفته که دقیقاً همین
نتایج را در بر داشته است.

“دکتر لیست” می گوید در تحقیقاتمان متوجه شدیم که افراد مذهبی به نسبت
افرادی که به مذهب علاقه یا وابستگی ندارند، از اضافه وزن بیشتری رنج می
برند و در این میان مسیحیان در رتبه اول هستند. پس از مسیحیان، پیروان آیین
“سیک” در رده دوم قرار دارند.

براساس این تحقیق، پیروان بودا کمترین میزان اضافه وزن را داشته اند چرا
که برخی آموزه های ریاضتی که این آیین در خود دارد، مانع از پرخوری خارج
از حد معمول می شود.

دکتر دبوراه لیست در یادداشتی برای نشریه علم و دین می نویسد ما هنوز
نتوانسته ایم رابطه ای میان مذهب و چاقی بیابیم؛ اما به طور کلی این موضوع
در جمعیت انگلستان برای ما پرسش مهمی است؛ با این حال ما فقط شاخص مذهب را
در افراد تحت پرسش خود مورد آزمایش قرار دادیم و شاخص های دیگری چون ورزش،
نوشیدن الکل، سیگار کشیدن یا سبک زندگی را لحاظ نکرده ایم.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید