پیامدهای تربیتی آموزشِ نظام احسن از دیدگاه اسلام

نویسنده : دکتر محمد نجفی،زهره متقی

 
چکیده :

پایه‌گذاری اهداف تعلیم و تربیت بر‌اساس آموزه‌های دینی و ایجاد افق روشن برای نسل جوان، نگاهی عمیق به باورهای دینی و ارائه روش‌ها و تکنیک‌های جدید را می‌طلبد.
در این مقاله به هدف تبیین مبانی فکری نظام احسن در هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و خداشناسی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت، به‌ویژه تأثیرگذاری در ایجاد بینش و حیطه ‌یادگیری، ضمن اشاره به جایگاه نظام احسن در تفکرات انسانی به تحلیل سیمای قرآنی و رویکرد آن در مبانی فکری پرداخته می‌شود و سپس با توجه به آثار و دلالت‌های تربیتی این موضوع در بخش تربیت اخلاقی، عقلانی، پیشنهاداتی در ارتباط با شیوه آموزش رسمی و تأثیرگذاری آن در بعدِ شناختی ارائه و به تناسب آن الگوی یادگیری در تربیت زیبایی‌شناختی که امروزه در آموزش مورد توجه بسیار است، اشاره می‌شود.
در این مقاله از روش اسنادی تحلیلی در جهت تبیین مبانی فکری و استخراج دلالت‌های تربیتی استفاده گردیده است.
 
کلیدواژه‌ : نظام احسن، خیر و شر، تعلیم و تربیت، زیبایی‌شناختی تربیتی

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید