نویسنده : م‍ری‍م م‍ع‍ی‍ن الاس‍لام       چکیده : آنچه این نوشتار در پی آن است، تبیین نقش مادر در تربیت نسل ولایی با بهره‌گیری از آداب و دستورات وارد شده در مضامین دینی است. برای تبیین این مسأله، نویسنده به ساز و کارهای تربیت نسل مهدوی و ضرورت بهره‌گیری از این ساز و کارها […]

نویسنده : م‍ری‍م م‍ع‍ی‍ن الاس‍لام      

چکیده :

آنچه این نوشتار در پی آن است، تبیین نقش مادر در تربیت نسل ولایی با بهره‌گیری از آداب و دستورات وارد شده در مضامین دینی است. برای تبیین این مسأله، نویسنده به ساز و کارهای تربیت نسل مهدوی و ضرورت بهره‌گیری از این ساز و کارها پرداخته است.

در این مقاله، نگارنده به هشت گام اساسی اشاره می‌کند که مادران باید بردارند تا محصول تربیت آنان، تربیت نسلی مهدی‌باور و مهدی‌یاور باشد. این گام‌ها عمدتاً از زمان انتخاب همسر آغاز و نهایتاً تا پایان دوره نوجوانی ادامه می‌یابد. نگارنده، در این نوشتار در پی اثبات این مهم است که غفلت از آداب اسلامی و دستورات وارده در این زمینه، موجب ناکامی خانواده‌ها در تربیت نسل ولایی در عصر حاضر شده است.

کلید واژه :
زن منتظر، نقش مادر، زن و انتظار، تربیت نسل، مادر منتظر