به گزارش ادیان نیوز، سنت لوییز شهری است که این روزها اوضاع خوبی ندارد؛ چرا که پس از مرگ مایکل براون نوجوان سیاه پوست آمریکائی به دست پلیس و همینطور چند حادثه مرگبار دیگر، کریسمس چندان معنی مهمی در این شهر ندارد، اما مومنان آن تصمیم گرفته اند امید را دوباره به ساکنان این شهر […]

به گزارش ادیان نیوز، سنت لوییز شهری است که این روزها اوضاع خوبی ندارد؛ چرا که پس از مرگ
مایکل براون نوجوان سیاه پوست آمریکائی به دست پلیس و همینطور چند حادثه
مرگبار دیگر، کریسمس چندان معنی مهمی در این شهر ندارد، اما مومنان آن
تصمیم گرفته اند امید را دوباره به ساکنان این شهر عمدتاً سیاه پوست نشین
بازگردانند.

“خانم سوفی مالک” از مسئولین برگزاری این مراسم خیریه در سنت لوییز می
گوید ما به کسانی کمک می کنیم که اصلاً آنها را ندیده و نمی شناسیم.

بانیان این مراسم نام آن را روز مسئولیت اجتماعی مسلمانان و یهودیان
گذاشته اند و سعی می کنند لبخند را به روی لب کودکان و افراد فقیر در سنت
لوییز ایالت میسوری بازگردانند. این چهارمین سال پیاپی است که این اتفاق در
شهر می افتد و انتظار می رود دست کم 700 نفر خیر از ادیان مختلف در آن
شرکت کنند.

منبع : شفقنا