به گزارش ادیان نیوز، این سخنان زمانی بیان شد که چند روز قبل از آن « راشد بن عبدالله آل خلیفه» از امکان هدف قرار دادن مراسم دینی شیعیان خبر داده بود. نبیل رجب در پیامی بر روی توییتر نوشت: افزایش روز افزون میزان نگرانی عمومی از فعالیت های دولت ، نشان از عدم وجود […]

به گزارش ادیان نیوز، این سخنان زمانی بیان شد که چند روز قبل از آن « راشد بن عبدالله آل خلیفه» از امکان هدف قرار دادن مراسم دینی شیعیان خبر داده بود.

نبیل
رجب در پیامی بر روی توییتر نوشت: افزایش روز افزون میزان نگرانی عمومی از
فعالیت های دولت ، نشان از عدم وجود اعتماد میان نظام دولتی و شهروندان
شیعه دارد  و این به دلیل وجود تمام ستم هایی است که آنان از دولت مشاهده
کرده بودند.

منبع : شفقنا