مقایسه ساختار متن قرآن و منابع تاریخی در گزارش رویدادهای منتخب عصر نبوی

نویسندگان : محسن الویری ؛ محمد حسن اخلاقی

چکیده :

ساختار گزارش‌های تاریخی یکی از مباحث مورد علاقه و توجه مورخان و فیلسوفان علم تاریخ است و بررسی مقایسه­ ای آن در قرآن و متون تاریخی  سده­ های نخستین اسلامی می ­تواند دریچه­ ای به سوی اندیشیدن درباره تأثیر هدف بر ساختار گزارش‌های تاریخی بگشاید. رایج‌ترین شیوه بررسی ساختار یک متن از جمله گزارش‌های تاریخی توجه به ساختار افقی، ساختار عمودی و ساختار معطوف به معناست.

در ساختار افقی مؤلفه‌هایی همچون فهرست مطالب، مقدمه، متن اصلی و نتیجه ­گیری مورد توجه قرار می­ گیرد و در ساختار عمودی کلمات، جملات و بندها و در ساختار معطوف به معنا هم سه مؤلفه تکرار ساخت، تکرار معنا و بسط و تفصیل معنا مد نظر قرار می­ گیرند.
در این مقاله، ساختار گزارش‌های تاریخی در قرآن با متون منتخب سده­ های نخستین اسلامی با محوریت چند رویداد مهم تاریخ عهد مدنی پیامبر مقایسه شده است و ضمن مقایسه ساختار عمودی صحت صدور و پیوستگی و انسجام و رعایت ترتیب زمانی گزارش‌های تاریخی نیز در قرآن و متون تاریخی منتخب مقایسه شده است. مقاله حاضر با این پیشنهاد به پایان می­رسد که اگر اهداف و آرمان‌های دینی بر علوم انسانی از جمله تاریخ ­نگاری سایه بیفکند، چه بسا بتوان از ضرورت پیریزی گونه ای خاص از ساختار گزارش‌های تاریخی معطوف به هدف در کنار ساختارهای موجود سخن گفت.

کلیدواژه : قرآن؛ ساختار متن؛ منابع تاریخی؛ عصر نبوی؛ عهد مدنی

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.