ادعای جدید هالیوود; اهرام مصر ساخته دست یهودیان

به گزارش ادیان نیوز، هالیوود در این فیلم اعلام کرده است که حضرت موسی(ع) و یهودیان همراه وی
همه اهرام مصر را ساخته اند نه فراعنه. همین موضوع کافی بود تا مصر و
مراکش اعلام کنند با توجه به تحریف تاریخ توسط فیلم، نمایش آن را در
کشورهای خود ممنوع خواهندکرد.

جابر عصفور وزیرفرهنگ مصر اعلام کرده است این فیلم یک دروغگویی عظیم است
و در تعارض کامل با واقعیت های تاریخی قرار دارد، این فیلم در حقیقت یک
فیلم هالیوودی نیست بلکه صهیونیستی است.

مصر پس تشکیل جلسه فوق العاده شورای فرهنگ این کشور به ریاست مدیر اداره
نظارت و سانسور مصر و همچنین دو تاریخدان این تصمیم را اتخاذ کرده است. در
پی این تصمیم مصری ها، مقامات مراکشی نیز که ابتدا تصمیم به آغاز اکران
این فیلم گرفته بودند، خدایان و پادشاهان را از پرده ها پائین کشیدند.

این دومین فیلم پس از فیلم سینمائی نوح است که درچندسال اخیر در مصر مورد تحریم مذهبی و فرهنگی قرار می گیرد.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید