حکم اعدام برای دو شیعه بحرینی

به گزارش ادیان نیوز، دادستان عمومی بحرین « احمد الحمادی» بیان کرد: دادگاه عالی جنایی
منامه،  با موافقت تمام اعضای حاضر در جریان رسیدگی به اتهام ۱۲ شهروند
بحرینی، دو نفر را به اعدام و یک نفر را به حبس ابد و سایرین را به زندان
تا ۶ سال و پرداخت غرامت ۱۰۰۰ دینار بحرینی محکوم نمود.

دادستانی عمومی، ۱۲ شیعه را به اتهام کشتن « عبدلواحد سید حمد فقیر»
محاکمه کرد و با پیش کشیدن مساله شرکت آنان در اعتراضات ضد دولتی ، حکم های
سنگینی از جمله اعدام، حبس ابد و پرداخت غرامت علیه آنان تعیین شد.

از فوریه سال ۲۰۱۱ تاکنون شیعیان با برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز ؛
خواهان ایجاد اصلاحات سیاسی و به دست آوردن حقوق مسلم خود شدند و اعتراضات
بعد از این مدت با وجود تمام بازداشت ها و محکومیت ها ادامه دارد.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید