نویسنده : محمود ارژمند چکیده : این مقاله با هدف تاملی بر موضوع «هنر زمینه‌ساز» و در جست‌وجوی ریشه‌هایی كه با اصول هنر و مآثر هنری دینی و اسلامی تناسب بیابد، بحث «زمینه‌سازی» در دكترین مهدویت را بررسی می‌كند. سپس در بستر آن، بحث «هنر زمینه‌ساز» را با تاكید بر مفردات این تعبیر و سپس […]

نویسنده : محمود ارژمند


چکیده :

این مقاله با هدف تاملی بر موضوع «هنر زمینه‌ساز» و در جست‌وجوی ریشه‌هایی كه با اصول هنر و مآثر هنری دینی و اسلامی تناسب بیابد، بحث «زمینه‌سازی» در دكترین مهدویت را بررسی می‌كند. سپس در بستر آن، بحث «هنر زمینه‌ساز» را با تاكید بر مفردات این تعبیر و سپس تركیب مذكور، به بحث می‌گذارد. در بحث از هنر به دو شیوه نگاه به هنر در حوزه مباحث نظری می‌پردازیم.

از سویی هنر مبتنی بر اراده و اختیار هنرمند و از سوی دیگر هنر مبتنی بر شهود و بی‌اختیاری هنرمند را مطرح و سپس بحث «هنر زمینه‌ساز» را در بستر این دو نگاه بررسی كنیم و در نهایت با استفاده از مباحث اندیشمندان حوزه هنر دینی و اسلامی، یكی از آن‌ها را با حوزه دین و مآثر هنری و دینی فرهنگ و تمدن اسلامی متناسب‌تر دانسته، مبتنی بر آن، هنر دینی منتظر را مورد بحث قرار می‌دهیم و گفتنی است در این تعبیر «هنر منتظر» را از «هنر زمینه‌ساز» دقیق‌تر و صحیح‌تر می‌دانیم. در این مقاله می‌كوشیم به اشكال‌هایی كه ممكن است در پذیرش این شیوه نگاه در رویارویی با روش‌های متعارف تبلیغ، برنامه‌ریزی یا برگزاری همایش‌ها (یا جشنواره‌ها) ایجاد شود، پاسخ دهیم.

واژگان کلیدی : هنردینی ، هنر اسلامی ، هنر متذکر ، هنر زمینه ساز ، هنر منتظر