به گزارش ادیان نیوز، متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است: آيا دعاى توسل داراى سند معتبر است؟ دعاى توسل به پيامبر (صلى الله عليه وآله) و اهل بيت (عليهم السلام) از نظر مضمون هم آهنگ است با اصل توسل كه مورد تأكيد قرآن و احاديث مى باشد و مرحوم مجلسى سند […]

به گزارش ادیان نیوز، متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

آيا دعاى توسل داراى سند معتبر است؟

دعاى توسل به پيامبر (صلى الله عليه وآله) و اهل بيت (عليهم
السلام) از نظر مضمون هم آهنگ است با اصل توسل كه مورد تأكيد قرآن و احاديث
مى باشد و مرحوم مجلسى سند آن را نقل كرده است. والله العالم

منبع : شفقنا