نویسنده : احمد صابري همداني چکیده : نمایندگانِ مجلس خبرگان به رهبر و ولیِّ فقیه, مشروعیت نمی دهند و نیز از دیگر فقهای واجد شرایط, سلب مشروعیت و صلاحیت نمی کنند بلکه به یکی از آنان که اصلح و انسب می دانند مسئولیت اجتماعی می دهند و چون رهبر طبق عقیده شیعه و سنی در […]

نویسنده : احمد صابري همداني

چکیده :

نمایندگانِ مجلس خبرگان به رهبر و ولیِّ فقیه, مشروعیت نمی دهند و نیز از دیگر فقهای واجد شرایط, سلب مشروعیت و صلاحیت نمی کنند بلکه به یکی از آنان که اصلح و انسب می دانند مسئولیت اجتماعی می دهند و چون رهبر طبق عقیده شیعه و سنی در هر زمان نباید بیش از یک نفر باشد ناچار یک شخص با انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس خبرگان و غیر مستقیم ملت, ولایت و نظارت بر تشکیلات اسلامی را در دست می گیرد.