تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

خبرگان و شرایط رهبری

نویسنده : احمد صابری همدانی

چکیده :

نمایندگانِ مجلس خبرگان به رهبر و ولیِّ فقیه, مشروعیت نمی دهند و نیز از دیگر فقهای واجد شرایط, سلب مشروعیت و صلاحیت نمی کنند بلکه به یکی از آنان که اصلح و انسب می دانند مسئولیت اجتماعی می دهند و چون رهبر طبق عقیده شیعه و سنی در هر زمان نباید بیش از یک نفر باشد ناچار یک شخص با انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس خبرگان و غیر مستقیم ملت, ولایت و نظارت بر تشکیلات اسلامی را در دست می گیرد.

شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.