نمایش صحنه زایمان دختر رستم دستان در یک تئاتر! / تصاویر

به گزارش ادیان نیوز، تئاتر «ماجرای به شوی رفتن بانوگشسب دختر رستم دستان» نوشته «اردشیر
صالح پور» و به کارگردانی «مریم معترف» در حالی در تماشاخانه سنگلج برگزار
شد که در این اثرآشفته بازار فرهنگ همه چیز بود الا فرهنگ!

در تئاترهای قبلی پیشرفت اهالی روشنفکر فرهنگ! تا سرحد رقص و اختلاط
بود؛ اما در این اثر خط قرمزها را فراتر برده  و کار به جایی رسیده است که
حرمت و قداست زن را در انظار عموم به سخره گرفته اند

نشان دادن صحنه ای از زایمان یک زن با نمایش تمام جزییات در کنار  مردان
و در حضور عموم مردم  در نمایش ضد فرهنگی«ماجرای به شوی رفتن بانوگشسب
دختر رستم دستان» دستاورد جدیدی بود که روی همه تئاترهای تیپ
روشنفکرگرایانه! قبلی را سفید کرد.

ارائه مجوز به چنین  نمایش هایی از سوی متولیان و مسئولین فرهنگی خیانت
بزرگی به فرهنگ ایرانی و اسلامی است که نادیده گرفتن  دغدغه های فرهنگی
رهبر معظم انقلاب گویا هدف اصلی آن است.

نشان دادن صحنه ای از زایمان یک زن و رقاصی زنان و مردان بصورت مختلط و
ترویج بی اخلاقی و بی حیایی در قالب نمایش برای چندمین بار پیاپی است که از
سوی مدعیان روشنفکری به اسم فرهنگ و هنر آن هم در سال فرهنگ صورت میگیرد.

پیشاپیش به خاطر انتشار این تصاویر از شما مخاطبان عزیز  پوزش می طلبیم.

منبع : انقلاب نیوز