به گزارش ادیان نیوز، مردم انقلابی بحرین در پنجمین روز بازداشت «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق با برپایی تظاهرات خواهان آزادی وی شدند که نیروهای رژیم آل خلیفه برای متفرق کردن راهپیمایان از گاز اشک آور استفاده کرد. این تظاهرات به درگیری خیابانی مبارزان بحرینی با نظامیان آل خلیفه منجر شد. منبع : […]

به گزارش ادیان نیوز، مردم انقلابی بحرین در پنجمین روز بازداشت «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت
اسلامی الوفاق با برپایی تظاهرات خواهان آزادی وی شدند که نیروهای رژیم آل
خلیفه برای متفرق کردن راهپیمایان از گاز اشک آور استفاده کرد. این تظاهرات
به درگیری خیابانی مبارزان بحرینی با نظامیان آل خلیفه منجر شد.

منبع : ابنا