تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

کثرت‌گرایی نجات بر مبنای فلسفه صدرایی

نویسندگان : عزالدین رضانژاد؛ رحیم دهقان سیمکانی    

چکیده :

کثرت‌گرایی نجات را می­ توان بر اساس مبانی فلسفی حکمت متعالیه به نحوی فلسفی تبیین کرد. ملاصدرا با اتّخاذ مبنای خیر بودن وجود، تشکیکی بودن مراتب وجود، هم‌سنخ بودن وجود و علم و …، انسان‌ها را به استعدادهای درونی خود برای رسیدن به اوج انسانیّت و کمال اخلاقی آگاه ساخته، برای هر انسانی به مقتضای درجه معرفتش قائل به نجات است.

بر مبنای نگرش وی، هر انسانی به مقدار معرفت و آگاهی خویش به حقیقت متعالی و به میزان تلاش و عمل صالح خویش در جهت رسیدن به خیر محض، بهره‌ای از نجات را به دست می­ آورد. این مقاله ضمن تبیین رهیافت کثرت‌گرایی نجات، می‌کوشد رویکرد ملاصدرا را در این زمینه تبیین کرده، موضع وی را درباره مسئله نجات روشن کند. روش این مقاله در مراجعه به آرا، استنادی و در تبیین محتوا، تحلیلی- انتقادی است.

کلیدواژه : کثرت‌گرایی نجات؛ تشکیک؛ معرفت؛ نجات؛ ملاصدرا

شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.