احساس خاصی که پوشاک اسلامی به انسان می دهد

به گزارش ادیان نیوز، وی در دیدار با نمایندگانی از اقلیت مسلمان در انگلستان و نمایندگانی از
جشنواره لباس اسلامی که سالانه در انگلستان برگزار می گردد گفت: دلایل
زیادی وجود دارد که نشان می دهد یک زن مسلمان می تواند علاوه بر این که
لباس های شیک و زیبا بر تن کند، هویت دینی خود را نیز حفظ نماید و این
راهکاری بزرگ برای رسمیت دادن به هویت او است.
منبع : شفقنا
شاید دوست داشته باشید