خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

مفهوم ولایت ِفقهی

نویسنده : مصطفی جعفرپیشه

چکیده :

تبیین دقیق مبادی تصوّری یک نظریه و بررسی مفاهیم کلیدی یک موضوع از مهم ترین بخش های هر پژوهش علمی است. وقتی محلّ نزاع تحریر شد و موضوع گفت وگو و حدود و ثغور آن تعیین گردید, بسیاری از شبهه ها و ابهام ها زدوده می شود و زمینه برای نفی و اثبات و بررسی ادلّه موافقان و مخالفان فراهم می آید, در غیر این صورت راه برای مغالطه, جدل, نزاع لفظی و دیگر آفات یک بحث علمی گشوده می شود و روی آوردن وسوسه ها و شبهه ها اجتناب ناپذیر است. بنابراین تحریر محلّ نزاع اولین گام برای هر بحث نظری و علمی است.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و طرح نظریّه(ولایت فقیه) توسط امام خمینی به عنوان مبنای نظام و درج آن در قانون اساسی, مباحث علمی وسیعی پیرامون(ولایت فقیه) در محافل گوناگون مطرح گردید و هر گروه و صنفی بر اساس گرایش های علمی و سیاسی خویش به این بحث نگریستند و در تبیین و تفسیر آن و شبهه هایی که متوجّه آن می شود, به گفت وگو و محاوره پرداختند.

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.