به گزارش ادیان نیوز، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت از بازداشت اولین باند داعش در داخل سرزمین های اشغالی خبر داد و بیان کرد: اعضای این باند عبارتند از احمد وضاح صالح ۲۲ ساله، محمد فیاض عبدالقادر زرو ۲۱ ساله و قصی ابراهیم ذیب ۲۳ ساله که همگی ساکن شهر الخلیل فلسطین هستند. به نوشته این […]

به گزارش ادیان نیوز، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت از بازداشت اولین باند داعش در داخل
سرزمین های اشغالی خبر داد و بیان کرد: اعضای این باند عبارتند از احمد
وضاح صالح ۲۲ ساله، محمد فیاض عبدالقادر زرو ۲۱ ساله و قصی ابراهیم ذیب ۲۳
ساله که همگی ساکن شهر الخلیل فلسطین هستند.

به نوشته این رسانه
صهیونیست، بازداشت شدگان به برنامه ریزی برای عملیات علیه نظامیان
اسرائیلی و علیه اهدف اسرائیلی اعتراف کرده اند.

شایان ذکر است که
این در حالی مطرح می شود که بسیاری بر این باورند که داعشی ها تکفیری دست
پرورده آمریکا و اسرائیل هستند زیرا تاکنون یک گلوله هم به سوی اسرائیل
شلیک نکرده اند و در بسیاری از موارد رژیم صهیونیستی به طور مستقیم و غیر
مستقیم به تروریستها کمک کرده و زخمی شدگان آنها را درمان کرده است.

منبع : مهر