تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

مصلحت شرعی و حاکمیت سیاسی

نویسنده : هشام احمد عَوض جعفر
ترجمه : اصغر افتخاری

چکیده :

“مصلحت شرعی” از جمله مفاهیم مهم و عمده ای است که در اندیشه سیاسی اسلام, دارای اعتبار زیادی می باشد. متأسفانه در این خصوص تاکنون پژوهش مستقل و درخور توجهی به عمل نیامده است و اگر اندک توجهی بدان شده, بیش تر در حوزه سیاست عملی بوده است تا سیاست نظری.
مقاله حاضر, که فصلی از کتاب مؤلف را به خود اختصاص داده, دارای این ویژگی مهم است که از مَنظری سیاسی اسلامی مفهوم مصلحت را مورد توجه و بررسی قرار داده است. لذا ترجمه آن می تواند برای علاقه مندان به(سیاست اسلامی) مفید باشد و زمینه خوبی برای طرح مسائل انتقادی در این حوزه فراهم آورد. باشد که از این طریق هم امکان شناخت بهتر اندیشه سیاسی اسلام میسور گردد و هم توفیق اجرای صحیح احکام اسلامی حاصل آید.

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.