نویسنده : محمد جواد رودگر چکیده : در اين نوشتار، سعي بر آن است نسبت و تعامل باطن و حقيقت وجود فاطمه زهرا(عليها السلام) با حقيقت وجود و باطن«ليلة القدر» مقايسه شود و در محورهاي «تعين و تعيين اصل وجود» و «هندسه خلقت و شريعت»، بر ويژگي هاي اشتراکي و مشابهت هاي اين دو آفريده […]

نویسنده : محمد جواد رودگر

چکیده :

در اين نوشتار، سعي بر آن است نسبت و تعامل باطن و حقيقت وجود فاطمه زهرا(عليها السلام) با حقيقت وجود و باطن«ليلة القدر» مقايسه شود و در محورهاي «تعين و تعيين اصل وجود» و «هندسه خلقت و شريعت»، بر ويژگي هاي اشتراکي و مشابهت هاي اين دو آفريده عظيم تأکيد گردد. در اين مقاله، منزلت سه عالم «سرشت»، «سرنوشت» و «شخصيت حضرت فاطمه(عليها السلام» با رويکردي تطبيقي بررسي مي شود.

کلید واژه : ولایت ، عقل نظری ،عقل عملی ،فاطمه زهرا (س) ،نبوت تعریفی،لیلةالقدر