به گزارش ادیان نیوز به نقل از روزنامه  اُسرواتوره رومانو چاپ ایتالیا، پلیس ایتالیا بر اساس دستور توقیف بین المللی دادستان آرژانتین، یک کشیش ایتالیایی به نام ” السندرو دروسی” را به اتهام آزار جنسی به کودکان در سال های 2009 و 2010 در آرژانتین، توقیف کرد. این کشیش ایتالیایی تا سال 2013 به عنوان […]

به گزارش ادیان نیوز به نقل از روزنامه  اُسرواتوره رومانو چاپ ایتالیا، پلیس ایتالیا بر اساس
دستور توقیف بین المللی دادستان آرژانتین، یک کشیش ایتالیایی به نام ”
السندرو دروسی” را به اتهام آزار جنسی به کودکان در سال های 2009 و 2010 در
آرژانتین، توقیف کرد.

این کشیش ایتالیایی تا سال 2013 به عنوان
مبلغ در آرژانتین، فعالیت می کرد. دادگاه شهر رم باید در مورد استرداد یا
عدم استرداد این کشیش تصمیم بگیرد.

تاکنون تعداد  زیادی از کشیش های مسیحی به جرم آزار جنسی کودکان دستگیر شده اند.

برخی تحلیلگران، این پدیده را از عوامل استعفای پاپ بندیکت شانزدهم می دانند.

منبع : شیعه نیوز