زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسنده : حسینعلی رحمتی     چکیده : موضوع‌ها و مباحث مربوط به زنان همواره يکي از مباحث مهم و فراگير در طول تاريخ انديشه‌ها بوده و در دوران معاصر، به دلايل مختلف، از رشد و بسامدي بيشتري در ايران و جهان برخوردار شده است. رويکرد معقول به مباحث اين عرصه و دفاع منطقي از انديشه‌هاي […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

نویسنده : حسینعلی رحمتی    

چکیده :

موضوع‌ها و مباحث مربوط به زنان همواره يکي از مباحث مهم و فراگير در طول تاريخ انديشه‌ها بوده و در دوران معاصر، به دلايل مختلف، از رشد و بسامدي بيشتري در ايران و جهان برخوردار شده است. رويکرد معقول به مباحث اين عرصه و دفاع منطقي از انديشه‌هاي اسلامي در باره زنان، مستلزم آشنايي هرچه بيشتر با ديدگاه‌هاي اسلامي و غير اسلامي است که در اين زمينه مطرح شده‌اند.

اين امر اگر به گونه‌اي تطبيقي انجام شود از دامنه تأثير بيشتري برخوردار است و دايره وسيع‌تري از حقيقت را روشن مي‌سازد. از اين رو در نوشتار حاضر در يک گونه‌شناسي تطبيقي، نگرش امام خميني و فمينيست راديکال در باب کرامت زن مورد بررسي قرار گرفته است. فرضيه اين مقاله آن است که در مورد دفاع از کرامت زن، نگرش اسلامي در خوانش امام خميني نسبت به نگرش فمينيستي در خوانش فمينيسم راديکال غربي، از برجستگي و دفاع‌پذيري بيشتري برخوردار است.

در مقاله حاضر، پس از بيان برخي نکته‌هاي مقدماتي، ديدگاه‌هاي امام خميني و فمينيسم راديکال درباره زنان معرفي، آن‌گاه پس از يک بررسي تطبيقي، دلايل برتري نگرش امام بيان خواهد شد. در پايان نيز برخي نکته‌هايي که امروز در پيگيري انديشه امام به کار مي‌آيد ارائه مي‌گردد.

کلید واژه : زن ، امام خمینی (ره) ، زن‌پژوهی ، فمینیسم رادیکال ، کرامت زن در اسلام و غرب