خانواده از دیدگاه حضرت زهرا علیهاالسلام

نویسنده : مرضیه نصرتی  

چکیده :

خانواده که کانون رشد و تکامل انسان است باید با توجه به اهداف مقدسش بنا شود. حضرت زهرا علیها السلام که الگوی برجسته یک زن و مادر موفق است خانواده ای را سالم می داند که پایه های آن را عبودیت،عدالت،ایثار،محبت،سازگاری،شناخت نقش ها،تشریک مساعی و جلب رضایت همسر همراه با تربیت فرزندان با رویکردی خدا محورانه،تشکیل دهد. آن حضرت به نقش مؤثر زن در خانه اشاره دارد و حجاب را ارزش و موجب حفظ بقای خانواده می داند.

کلید واژه : تربیت،عدالت،خانواده

شاید دوست داشته باشید