نویسنده : سيدابراهيم حسيني چكيده : اسلام دين صلح و امنيت، و پيامبر او براي تمام جهانيان رحمت است. از اين‌رو، توليد و بكارگيري سلاح‌هاي كشتار جمعي از ديدگاه اسلام، نه‌تنها توصيه نمي‌شود، ممنوع و حرام شرعي است؛ زيرا از لحاظ ايجاد هراس و وحشت، به‌مثابة تروريسم هسته‌اي، اقدام خشونت‌بار و مخل امنيت عمومي در […]

نویسنده : سيدابراهيم حسيني

چكيده :

اسلام دين صلح و امنيت، و پيامبر او براي تمام جهانيان رحمت است. از اين‌رو، توليد و بكارگيري سلاح‌هاي كشتار جمعي از ديدگاه اسلام، نه‌تنها توصيه نمي‌شود، ممنوع و حرام شرعي است؛ زيرا از لحاظ ايجاد هراس و وحشت، به‌مثابة تروريسم هسته‌اي، اقدام خشونت‌بار و مخل امنيت عمومي در سطح بين‌المللي، و از مصاديق منكر است؛ همچنين با اصول تفكيك و منع از كشتار غيررزمندگان و غيرنظامي‌ها و مردم بي‌دفاع، مصونيت پيران، كودكان، زنان، ديوانگان و رعايت قواعد بشردوستانه، اصل محدوديت در شيوة جنگ و همچنين با اهداف جهاد اسلامي كه متبلور در دفاع و دعوت به توحيد و گسترش آزادي‌هاي ديني و رفع استبداد و مبارزه با سران فتنه مي‌باشد، مغاير است.

دكترين بازدارندگي نيز مجوزي براي كشتن انسان‌هاي بي‌گناه و بي‌دفاع نيست، بلكه مقصود از آن، جلوگيري از تهديدهاي ستم‌پيشگان است.

كليد واژه‌: سلاح كشتار جمعي، جهاد، اسلام، سلاح هسته‌اي، امنيت، حقوق بشردوستانة اسلامي.