خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

عوامل‌ وفاق‌ اجتماعى‌ ایرانیان‌ در تاریخ‌ معاصر (باتأکید بر نقش‌ تشیع‌)

نویسنده : رضا رمضان‌ نرگسى‌

چکیده‌ :

عامل‌ اصلى‌ و تعیین‌ کننده‌ در سربلندى‌ وعزت‌ یک‌ ملّت‌، میزان‌ همبستگى‌ اجتماعى‌ بین‌ آحاد آن‌ است‌، لذاشناخت‌ عوامل‌ اصلى‌ تقویت‌ وفاق‌ اجتماعى‌ اهمیت‌ ویژه‌اى‌ دارد.
در این‌ مقاله‌ سعى‌ شده‌ باتوجه‌ به‌ این‌ مهم‌، عوامل‌ اصلى‌ وفاق‌ اجتماعى‌ مردم‌ ایران‌ تحلیل‌ و بررسى‌ شود. ابتدا به‌ منظور بررسى‌ نقش‌مذهب‌ تشیع‌ در وفاق‌ اجتماعى‌ ایرانیان‌، مطالعه‌ تاریخى‌ دوره‌ صفویه‌ صورت‌ گرفته‌ و مفاهیمى‌، مثل‌ ولایت‌الهى‌ نزد ایرانیان‌ و ارتباط‌ آن‌ با ولایت‌ فقیه‌ نزد شیعه‌ مورد دقت‌ قرار گرفته‌ است‌. در ادامه‌ و پس‌ از بررسى‌تاریخى‌ عواملى‌، مثل‌ زبان‌ و ملیت‌ و نژاد ایرانى‌، سیر تکامل‌ وفاق‌ اجتماعى‌ ایرانیان‌ در سایه‌ مکتب‌ تشیع‌ به‌تصویر کشیده‌ شده‌ است‌.

کلیدواژه : وفاق‌ اجتماعى‌، همبستگى‌ اجتماعى‌، تشیع‌، صفویه‌، ایرانیان‌، هویت‌، ولایت‌ و روح‌ ایرانى‌.

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.