تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

بررسی معیارهای هفت‌گانه جرمی بنتام با تکیه برآموزه‌های اسلامی

نویسنده : محمدتقی سبحانی‌نیا

چکیده :

در میان نظریه‌های اخلاقی اندیشمندان غربی، نظریه سودگروی جرمی بنتام از جمله نظریاتی است که با برخی گرایش‌ها و تمایل‌های بشر سازگاری زیادی دارد. به نظر می‌رسد که وی تلاش کرده است نظریه اخلاقی خود را با اتکا به تمایلات بشری سازگار سازد.
یکی از اشکال‌های این نظریه این است که صرفاً مبتنی بر نگاه مادی طرح شده و صاحب آن همه چیز را درظرف دنیای مادی و این جهانی خلاصه کرده است. نظریه بنتام از سوی اندیشمندان پس از او از جهات مختلف نقد و بررسی شده است.

نگارنده نوشته حاضر با رویکردی دیگر به نظریه او نگریسته و در پی تکمیل و تصحیح معیارهای هفت‌گانه بنتام با تکیه بر مضامین اخلاقی قرآن و حدیث در جهت تشویق بشر به سمت ایمان به خدا و معاد و رعایت اصول اخلاقی است. در این مقاله سعی شده است از یک سو، قوّت و کمال معارف اخلاقی اسلام آشکار شود و ازسویی دیگر، مشکلات و خلأهای نظریه بنتام به سبب نگاه مادی او و نادیده گرفتن جهان آخرت و زندگی ابدی انسان در جهان پس از مرگ، نمایان گردد.

کلید واژه‌ : نظریه اخلاقی، سودگرایی، جرمی بنتام، ارزش‌های اخلاقی و لذت‌گرایی.

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.