تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

نشانواره‌های جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : محمدجواد نوروزی

چکیده :

شناخت جمهوری اسلامی ایران مستلزم تبیین شاخص‌های آن است. جمهوری اسلامی ایران مشابه هر نظام سیاسی، دارای سه ساحت باور (فلسفه سیاسی)، ساختار و رفتار است. در این پژوهش تلاش شده است تا شاخص‌های جمهوری اسلامی ایران در این سه محور مورد بررسی قرار گیرد.
در ساحت باور تاکید بر خدا محوری، انسان‌شناسی بر پایه اندیشه اسلامی و عقیده به نبوت و معاد است. در عرصه ساختار ویژگی‌های ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مطرح است و در حوزه رفتار می‌توان به رفتار نخبگان ،شهروندان و گروه‌های اجتماعی اشاره کرد. این مقاله با رویکرد نظری و تحلیلی به شاخص‌ها و نشانه‌های نظام جمهوری اسلامی می‌پردازد.

کلید واژه‌ : نشانه، شاخص، انسان‌شناسی، خدامحوری، ساختار سیاسی اجتماعی

شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.