به گزارش ادیان نیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه بخش عملیات خارجی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد کنترل دوباره صفحه توئیتر خود را که توسط داعش هک شده بود ، به دست گرفته است. منبع : باشگاه خبرنگارانبه گزارش ادیان نیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه 
بخش عملیات خارجی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد کنترل دوباره صفحه توئیتر خود را که توسط داعش هک شده بود ، به دست گرفته است.

منبع : باشگاه خبرنگاران