متاسفانه موضوعی که شبیه “زنای رایگان” است نام ازدواج گرفته!

ادیان نیوز :

متن پاسخ های این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

نظر
به اینکه اخیرا عده ای از دختران و پسران تحت عنوان ازدواج موسوم به سفید
به همباشی پرداخته و عده ای از آنان این باور را دارند که چون طرفین رضایت
دارند لذا همین رضایت قلبی کفایت از خطبه ازدواج دائم یا موقت دارد،
خواهشمند است دیدگاه شرع مقدس را در این گونه موارد بیان فرمایید.

الف– آیا صرف رضایت دختر و پسر برای بودن با یکدیگر به مفهوم جاری شدن محرمیت و زوجیت است و یا خواندن خطبه عقد دائم یا موقت ضروری است؟

ازدواج سفید همان ازدواج معاملاتی است وشرعا کافی نیست و باید
اگر باکره است با اذن پدر عقد خوانده شود و مهریه معین شود متاسفانه موضوعی
که شبیه زنای رایگان است نام ازدواج به خود گرفته است
.

 

ب-در صورتی که جاری شدن خطبه عقد ضرورت دارد آیا این
ضرورت برای زوجیت دائم است یا برای زوجیت موقت نیز خواندن خطبه ضرورت دارد و
رضایت قلبی مکفی نیست؟

در هردو باید عقدخوانده شود وحد وحدود روشن شود.

ج-در
صورتی که خواندن خطبه به زبان عربی فصیح مقدور نباشد و زوج و زوجه بنا به
دلایلی نظیر حفظ آبرو نتوانند موضوع را با دیگری در میان بگذارند آیا می
توانند به زبان مادری خطبه را جاری کنند؟

در عقد موقت در
صورت اجتماع شرایط عقد فارسی کافی است؛ اگر زوج وزوجه نتوانند صیغه رابه
عربی صحیح بخوانندباید کسی را که می تواندوکیل کنند واگر چنین شخصی نبود
باید خودشانبه غیر عربی بخوانند وباید لفظی بگویند که معنی«زوجت وقبلت» را
بفهماند.

د-در صورتی که در صورت معذور بودن، جاری کردن خطبه به زبان مادری جایز باشد آیا باید عین ترجمه بیان شود یا ترجمه مضمونی کفایت دارد؟

باید انشاء زوجیت شود وآنچه در رساله ها آمده است به فارسی خوانده شود.

ه-اگر حضرتعالی جواز به جاری کردن خطبه با ترجمه به
مضمون می دهید مثلا به زبان فارسی خطبه عقد دائم و موقت چه گونه است و چه
بگویند کفایت است؟

به رساله عملیه صفحه ۴۴۶ مراجعه شود

و-اگر
دختری با پسری بدون رضایت پدر و یا بدون اطلاع پدر همبستر شده باشد و
اطلاعی از اینکه باید خطبه عقد خوانده شود نداشته و یا نمی دانسته رضایت
پدر واجب است  آیا هم اکنون می توانند با خواندن خطبه بدون اطلاع پدر محرم
شوند؟

احتیاطا با اذن پدرباشد.

ز-اگر
شرایط این دختر و پسر به گونه ای باشد که جدا شدن عوارض جدی برای شرایط
فعلی و آینده طرفین یا یکی از طرفین داشته باشد و هر دو یا یکی از طرفین در
عسر و حرج بیفتند و در این حال اطلاع به پدر نیز عوارض خطرناک داشته باشد
راه حل این دو برای خروج از مهلکه حرام چیست و آیا می توانند بدون جدا شدن،
با جاری کردن خطبه به هم محرم شوند؟

بالاخره ازدواج این دو تا آخر نمی تواند برای پدر پنهان بماند وخواندن صیغه عقد مشکل را حل نخواهد کرد.

ح-اگر
از این همبستری دختر حامله شده باشد و یا فرزندی بدنیا آورده باشد و تصورش
این بوده که رضایت طرفین کافی است، حکم فرزند چیست؟ آیا می توانند در این
شرایط بدون اذن پدر محرم شوند؟ اگر اذن پدر ضروری است و بتوانند اذن بگیرند
و محرم شوند آیا تاثیری در وضعیت قبل و کودک متولد شده دارد؟

حکم فرزند وطی به شبه بوده وحلال زاده است. احتیاطا از پدر اذن بگیرد.

منبع : شفقنا

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.