تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

نماینده منافقین و بازی های دمکراتیک رجوی در پاریس

ادیان نیوز: شب گذشته سیمای آزادی تلویزیون فرقه با آب و تاب فیلم حضور این هیئت در تظاهرات را نشان می داد و طبق یک سناریوی از پیش تعیین شده، شخصی را تحت عنوان “خبرنگار تلویزیون الجزیره” به میدان آورده بود تا با دولت نوروزی مصاحبه به عمل نماید. اینکه از میان صدها و هزاران خبرنگار، این تلویزیون خبرنگار به سراغ دولت نوروزی فرستاده، خود قابل تأمل و واضح است از کجا آب می خورد و چه رشوه ای به خبرنگار داده شده، اما سوآلات کلیشه ای این شخص از دولت نوروزی نیز کاملاً قابل تأمل است.
نماینده مریم رجوی حتی از نام بردن “مجاهدین”‌ و اینکه خود را “مجاهد” بنامد بشدت ابا داشته و با بی شرمی تمام مدعی است که: “ما از طرف جنبش! مریم رجوی” هستیم، بدون اینکه به یاد بیاورد همین هفته گذشته مسعود رجوی (زیر پرده سخنگوی مجاهدین) از اسیران لیبرتی خواسته بود هرگز به خواسته آمریکایی ها تن نداده و بخاطر انتقال به آمریکا هویت مجاهد بودن خود را نفی نکنند… ایشان در منطقه امن اروپا حاضر نیست خود را مجاهد بنامد اما نیروهای اسیر فرقه در خاک عراق و در معرض انواع خطرها مجاز نیستند هویت خود را بخاطر رفتن به منطقه امن نفی نمایند. بی شرمی را ببینید!
وی بدون اینکه ذکری از تروریست های عربستانی که منطقه را به کشتار کشانیده اند داشته باشد ادعا کرد:‌ “این یک عملیات تروریستی است… بویژه قلب آن که در تهران است”… و به این ترتیب تیغ را از روی صهیونیست ها و عربستان برداشته و نثار ایران می کند.
دولت نوروزی که خود در خدمت تروریست مریم رجوی قرار دارد در پاسخ به سوآل دیگر مبنی بر اهمیت آزادی بیان می گوید: “این حق پایه ای هر انسان است”. و بدین ترتیب باز هم آگاهانه فراموش می کند که چگونه زوج رجوی منتقدان خود را با شنیع ترین کلمات مورد حمله قرار داده و در کوچه خیابان های اروپا زیر ضرب قرار داده و لت و پار می کنند. و فراموش کرده که چگونه در دوران صدام کوچکترین صدای مخالفی را در مناسبات فرقه ای مجاهدین سرکوب می کردند.
حقیقتاً که زوج رجوی و سران این فرقه خطرناک هیچ تفاوت ماهوی با نتانیاهو و دیگر صهیونیست های خونخوار ندارند و هر روز بیش از پیش تزویر و فریب آنان رو شده و نمونه دیگری از دورنگی و ریاکاری آنان افشا می گردد.
منبع: فرقه ها
به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.