حدیث روز/ سه ناحقی که انسان را از سه حق محروم می‌کند

 امام جعفر صادق علیه‌السلام: هر که سه چیز را به ناحق بخواهد، از سه چیز به حق محروم گردد:
۱- هر که دنیا را به ناحق بخواهد، از آخرت حقیقتا محروم می‌گردد.
۲- هر که به ناحق ریاست طلب کند، از طاعت زیردستان، به حق محروم می‌شود.
۳- هر که به ناحق مالی را بخواهد، از ماندگار بودن آن مال به حق محروم گردد.
متن حدیث:
من طلب ثلاثه بغیر حق حرم ثلاثه بحق: من طلب الدنیا بغیر حق حرم الاخره بحق، و من طلب الریاسه بغیر حق حرم الطاعه له بحق و من طلب المال بغیر حق حرم بقاءه له بحق.

«تحف‌العقول، صفحه ۳۳۵»