تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

ادعای بی جا (آزار نرساندن به مورچه)

ادیان نیوز: موبد برجسته رستم شهزادی ـ رئیس سابق انجمن موبدان تهران ـ می نویسد:
«در واقع کسی که پیرو وهومن و طرفدار صلح و آشتی و بی آزاری و خیرخواهی باشد، هیچ گاه حاضر نخواهد شد اندک اذیتش، حتی به موری برسد.» (جهان بینی زرتشتی، رستم شهزادی، تهران، انتشارات فروهر، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۶۱ ـ ۶۲)
در حالی موبد شهزادی ادعای آزار نرساندن به مورچه ها را دارد که در کتاب های این دین سفارش های فراوان به کشتار مورچه ها کرده اند و ثواب فراوان برای این کار بر شمرده اند. عجیب است که کشتن مورچه کفاره ی بعضی گناهان تعیین شده در حالی که نمی دانیم مورچه این وسط چه تقصیری دارد؟! تنها به ذکر چند نمونه بسنده می کنیم:
شایست ناشایست و سد در
در دو کتاب فوق می خوانیم: باید به کشتن حشرات زمین کوشش کرد؛ زیرا ثواب فراوان دارد مخصوصا این پنج مورد:
وزغ که در آب باشد، مار و کژدم، مگس که می پرد، مورچه، موش. (شایست ناشایست، بخش ۸، بند ۹؛ سد در، در ۴۳)
سد در بندهش
در این کتاب احکامی در مورد حیوانات شری چون مورچه بیان شده از جمله اینکه می توان وصیت کرد تا به نیابت از شخص، به کسی مزد دهند برای کشتن این حیوانات.
همچنین بیان شده که ثواب کشتن مورچه ی دانه کش برابر است با کشتن شیر بیشه یا بینا کردن کور. (سد در بندهش، در ۲۳)
مینوی خرد
طبق این کتاب، شادترین زمین، زمینی است که لانه ی حشرات شر (از جمله مورچه) را در آن ویران و نابود کنند. (مینوی خرد، بخش ۴، بند ۸)
ارداویراف نامه
ارداویراف می گوید: کسانی را در بهشت دیدم که در دنیا به وظایف دینی عمل کرده و حیوانات شر (از جمله مورچه) را زیاد می کشته اند. (ارداویراف نامه، فرگرد ۱۴، بند ۶ ـ ۷)
همچنین می گوید: روان مرد گناهکاری را دیدم که او را در دیگی می پزند اما پای راست او بیرون دیگ است. دلیل مجازات نشدن پای راست این بود که با آن، وزغ و مورچه و مار و کژدم و دیگر حیوانات موذی را فراوان کشته بود. (ارداویراف نامه، فرگرد ۶۰)
مطالب فوق برگرفته از: وندیداد، ج ۲، ص ۷۶۶ ـ ۷۶۸، قسمت شرح
وندیداد
یک) اگر مردی با زن حائض آمیزش کند و منی را بیرون نریزد در حالی که هردو آگاه به حیض باشند، کفاره اش کشتن حیوانات فراوان است از جمله کشتن هزار مورچه ی دانه کش و دو هزار مورچه از انواع دیگر. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۶۰۱، فرگرد ۱۸، شماره ۷۳)مورچه حیوانات
دو) کفاره ی کشتن سگ آبی کشتن حیوانات فراوان از جمله ده هزار مورچه ی دانه کش است. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۴۳۰، ف ۱۴، ش ۵)
سه) اگر خون حیض زن تا نه شب ادامه یابد، سه گودال می کنند و در دو گودال با ادرار گاو او را شستشو می دهند و در گودال دیگر با آب. اگر تابستان باشد دویست مورچه ی دانه کش را نیز می کشند و اگر زمستان باشد از حیوانات شر دیگر می کشند. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۵۱۹، ف ۱۶، ش ۱۲)
منبع: raherasti.ir
به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.