نویسندگان : محمدعلي ميرعلي / اعظم رضايي چكيده: رويارويي غرب جديد با جهان اسلام در دوره معاصر، عالمان ديني را بر آن داشت تا در برابر حوادث و رخدادهاي متفاوت ناشي از آن در ساحت‌هاي گوناگون سياسي، اجتماعي دارالاسلام، اعم از تهاجم فرهنگي، علمي، نظامي و… واكنش‌ مناسب نشان دهند تا مانع آسيب‌هاي جدي به […]

نویسندگان : محمدعلي ميرعلي / اعظم رضايي

چكيده:

رويارويي غرب جديد با جهان اسلام در دوره معاصر، عالمان ديني را بر آن داشت تا در برابر حوادث و رخدادهاي متفاوت ناشي از آن در ساحت‌هاي گوناگون سياسي، اجتماعي دارالاسلام، اعم از تهاجم فرهنگي، علمي، نظامي و… واكنش‌ مناسب نشان دهند تا مانع آسيب‌هاي جدي به كيان نظام اسلامي در برابر موج حملات كفار و بيگانگان شوند.
مرحوم سيدمحمدكاظم طباطبايي‌يزدي، يكي از عالمان ديني بود كه در زمان خويش در اين راستا تلاش‌هاي همه‌جانبه‌اي، به منظور حفظ سرزمين اسلامي از خود نشان داد. اين نوشتار، با رويكرد تحليلي و مطالعه اسنادي، ضمن تبيين آراء فقهي فقهاي شيعه، به‌ويژه صاحب عروه درباره وجوب حفظ دارالاسلام، به مهم‌ترين رفتارهاي سياسي ايشان، كه عمدتاً تحت تأثير اين ديدگاه فقهي است، اشاره مي‌كند.

كليدواژه‌ : دارالاسلام، صاحب عروه، حفظ نظام، رفتار سياسي، فقه سياسي شيعه.