نویسنده : منصور نصيري چكيده : اگر بخواهيم مترجم خوب را در يك عبارت مشخص كنيم بايد بگوييم: «مترجم خوب كسي است كه علاوه بر احاطه بر موضوع و رشتة مورد ترجمه، به زبان مبدأ و مقصد مسلط باشد». عدم مهارت در رشتة مربوط و عدم تسلط به هر يك از اين دو زبان و […]

نویسنده : منصور نصيري

چكيده :

اگر بخواهيم مترجم خوب را در يك عبارت مشخص كنيم بايد بگوييم: «مترجم خوب كسي است كه علاوه بر احاطه بر موضوع و رشتة مورد ترجمه، به زبان مبدأ و مقصد مسلط باشد». عدم مهارت در رشتة مربوط و عدم تسلط به هر يك از اين دو زبان و يا عدم رعايت اقتضائات و قواعد هر يك از اين دو، موجب بروز خلل در انتقال مقصود مي‎گردد. در اين نوشته ترجمه‎اي از يك مقالة 18 صفحه‎اي را كه در يكي از مجلات تخصصي كشور(مجله قبسات) به چاپ رسيده است انتخاب كرده‎ايم و براي ارتقاي دانش فهم و درك متون انگليسي، به بررسي اجمالي آن پرداخته‎ايم.
در اين نقد براي بيان ترجمة مترجم از كلمه «ترجمه» و براي اشاره به ترجمة درست و مورد نظر خود از عنوان «ترجمة پيشنهادي» استفاده كرده‌ايم و در صورت لزوم، ذيل عنوان «توضيح» به بيان نكته‌ يا نكات كليدي در عبارت مربوط پرداخته‌ايم.

كليد واژه‌ : تمدن، گفتگوي تمدن‌ها، شرائط وارد شدن در گفت‌وگو، موانع گفت‌وگو، مك‌اينتاير.