به گزارش ادیان نیوز، شبکه تلویزیونی الحدث لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد: نادیه السقاف وزیر اطلاع رسانی یمن رژیم سابق این کشور را به حمایت از گروه الحوثی متهم کرد.السقاف افزود: حوثی ها ساختمان بیشتر رسانه ها را در صنعا به کنترل خود درآورده اند.منبع : واحد مرکزی خبر

به گزارش ادیان نیوز، شبکه
تلویزیونی الحدث لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد: نادیه السقاف وزیر
اطلاع رسانی یمن رژیم سابق این کشور را به حمایت از گروه الحوثی متهم کرد.


السقاف افزود: حوثی ها ساختمان بیشتر رسانه ها را در صنعا به کنترل خود درآورده اند.

منبع : واحد مرکزی خبر