تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

سکولاریست ها و دولت اسلامی (قسمت دوم)

نویسنده : خالد توفیق
ترجمه: مصطفى فضائلى

یادآورى:
در قسمت نخست این مقاله که در شماره ده به چاپ رسید، پس از مقدمه اى‏ در پیدایش چالش میان سکولاریست‏ ها و اندیشه دولت دینى، شش پرسش آنان مورد نقد وبررسى قرار گرفت، در این شماره ادامه پرسش‏ هاى سکولاریست‏ ها را پى مى‏ گیریم.

شاید دوست داشته باشید