بررسی مهم‌ترین مؤلّفه‌های جهان‌بینی هندویی در متون پورانه‌ای

نویسنده : محمدرسول ایمانی

چکیده :

پورانه‌ها، که در دسته‌بندی کلاسیک متون هندویی در گروه متون سْمِرتی(غیر مُنزَل) جای داده دارند، از جمله تأثیرگذارترین متون هندویی در شکل‌دهی هندسه ی فکری و نظام الاهیاتی هندوئیسم متأخر و معاصر به شمار می‌روند. پورانه‌ها با نگاهی وحدت وجودی به جهان و با قرار دادن موجودات در سلسله مراتب تجلّیات برهمن، خدایان متکثّر هندویی را در یک نظام الاهیاتی واحد می‌گنجاند و به کارکردهای متنوّع خدایانی که تا آن‌زمان در ارتباطی نامشخّص با هم به سر می‌بردند، انسجام می‌بخشد.

همچنین پورانه‌ها، با ارائه طرحی از مراحل و مراتب خلقت، که موجودات بر اساس شدّت و ضعفِ معرفت، در یک سلسله طولی قرار دارند، خلقت انسان را در مراحل پایانی و تأمین کننده ی هدف نهایی برهمن از خلق کائنات معرّفی کرده و بدین وسیله، نقشی محوری برای او در نظام هستی رقم می‌زند. این نوشتار، تلاشی در جهت جهان‌بینی هندویی، با تکیه بر آموزه‌ها و تعالیم پورانه‌ای، در سه حوزه ی خداشناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی و نجات‌شناسی می‌باشد.

کلید واژه‌: هندوئیسم، متون هندویی، پورانه‌ها، حقیقت غایی، جهان، انسان، نجات.

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.