وضعیت زن در جاهلیت

نویسنده : محمدجواد واعظی    

چکیده :

موضوع «زن از دیدگاه اسلام» همواره از موضوعات مهم درحوزه اندیشه اسلامی بوده است. بی ‌ شک، بررسی تاریخی این مقوله، کمک شایانی به روشن‌شدن مسئله و شفافیت در نظریه ‌ پردازی ‌ ها می ‌کند. تبیین تاریخی وضعیت زن در اسلام نیازمند شناخت وضعیت زن پیشاز اسلام است.

اینکه زن قبل از اسلام ازچه جایگاه و موقعیتی برخوردار بوده و رویکرد عرب جاهلی به زن چگونه بوده و میزان حضور و مشارکت زن در مسائل اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی در چه وضعیتی بوده است،موضوع اصلی این نوشتار است. شناخت وضعیت زن در جاهلیت، درآمدی بر سیر تحولات اجتماعی اسلام و نظرگاه اسلام درباره موضوع زن از محورهای مهم این نوشتار است.

کلید واژه : زن،اسلام،اقتصاد،فرهنگ،اجتماع،جاهلیت،خانواده،سیاست

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید