نویسنده : ض‍ی‍اء م‍رت‍ض‍وی     چکیده : نوشتار حاضر از سلسله مطالب تفسير سوره نور است كه آيات 30 و 31 از اين سوره را شرح مي دهد. نويسنده با اشاره به معناي زينت و مصاديق آن و نيز جمع بندي روايات موجود در اين زمينه، نتيجه مي گيرد مصداق زينت عام است و شامل […]

نویسنده : ض‍ی‍اء م‍رت‍ض‍وی    

چکیده :

نوشتار حاضر از سلسله مطالب تفسير سوره نور است كه آيات 30 و 31 از اين سوره را شرح مي دهد. نويسنده با اشاره به معناي زينت و مصاديق آن و نيز جمع بندي روايات موجود در اين زمينه، نتيجه مي گيرد مصداق زينت عام است و شامل خود اندام هم مي گردد حتي اگر خالي از زيور آلات و آرايش باشد. وي سپس با توجه به شآن نزول اين آيات، به توضيح در خصوص نحوه پوشش زنان مي پردازد.

کلید واژه: پوشش زنان ، زینت زن ،  تفسیر آیات 30 و 31 سوره نور