نویسنده : اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ش‍ک‍وری‌    چکیده : در اين مطلب به معرفي و بررسي اجمالي كتاب «شرح خطبه حضرت زهرا(س) » كه توسط آيت الله سيد عز الدين حسيني زنجاني از خطبه شقشقيه حضرت فاطمه(س) ترجمه و شرح شده است, پرداخته شده و ضمن اشاره به اهميت و ويژگي هاي اين خطبه, مطالب و موضوعات مطرح […]

نویسنده : اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ش‍ک‍وری‌   

چکیده :

در اين مطلب به معرفي و بررسي اجمالي كتاب «شرح خطبه حضرت زهرا(س) » كه توسط آيت الله سيد عز الدين حسيني زنجاني از خطبه شقشقيه حضرت فاطمه(س) ترجمه و شرح شده است, پرداخته شده و ضمن اشاره به اهميت و ويژگي هاي اين خطبه, مطالب و موضوعات مطرح شده در آن از جمله جايگاه و منزلت زن در اسلام, ارث زن, وضعيت زنان در دوران جاهلي و حقوق زن مورد توجه اجمالي قرار گرفته و در پايان, بخش هايي از آن ارائه مي شود.

کلید واژه :
ارث زن ، حضرت زهرا(س) ، حقوق زنان ، زن در جاهلیت