چالش‌های معاصر بر اخلاق دینی

نویسنده : محمد لگنهاوسن

چکیده :

در این مقاله، مروری کلی به اخلاق مدرن با توجه به ارتباط آن با اخلاق دینی ارائه شده است. در این مرور کلی، اهمیت نقش مونتایگن، هابس، هیوم، کانت و هگل در تغییر مسیر اخلاق از دین بیان شده است و چنین استدلال شده که هر کس به ارائه اخلاق دینی در جهان معاصر امیدوار است، باید به مطالعه و بررسی فرآیند سکولارسازی اخلاق بپردازد. هم‌چنین به چند گرایش اخیر نیز اشاره شده و نظریه‌های اخلاقی در عصر حاضر به سه دسته کلی تقسیم شده است: نظریه‌های نتیجه‌گرا، وظیفه‌شناختی و فضیلت‌محور. درنهایت اثبات شده است که اخلاق دینی موفق باید موارد قوت این سه رویکرد را در خود فراهم آورد.

کلید واژه: اخلاق، اخلاق دینی، سکولار، وظیفه‌شناختی، خودمختاری اخلاقی، شک‌گرایی، جامعه

شاید دوست داشته باشید