اعزام علمای دینی اسلامی به زندان های فرانسه

به گزارش ادیان نیوز، یکی از زندانیان با اشاره به این که فقر و اوضاع بد اقتصادی از دلایل روی
آوردن فرانسوی ها به افراطی گری در فرانسه است، تاکید کرد: بسیاری از
زندانیان مسلمان بعد از ورود به زندان ها به افراطی گری روی می آورند.

طبق
برنامه جدید ، حدود ۲۴۰ نفر از علمای دینی اسلامی روزهای جمعه به زندان
های فرانسه می روند و طی سخنرانی هایی اسلام صحیح و پایه های اصلی آن را به
زندانیان معرفی می کنند.

لازم به یادآوری است که در حال حاضر فرانسه
بزرگ ترین تجمع مسلمانان در فرانسه محسوب می شود، طبق آخرین آمارها حدود ۸
درصد از جمعیت ۶۴ میلیون نفری این کشور، معادل ۵ میلیون نفر را مسلمانان
تشکیل می دهند.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید