افزایش شدید بی اعتقادی در انگلستان

به گزارش ادیان نیوز، نتایج یک نظر سنجی نشان می دهد که اعتقادات مذهبی در انگلستان به پایین ترین حد خود رسیده است.
بر پایه این نظر سنجی که از بیش از نه هزار انگلیسی زیر ۴۵ سال انجام شده است، مسیحیان پروتستان که اکثریت این کشور را تشکیل می دهند، کمترین اعتقاد به وجود خدا را دارند. بر این اساس، ۸۴ درصد از مسیحیان پروتستان در جواب این سوال که «آیا مطمئن به وجود خدا هستید» پاسخ داده اند که اطمینان به وجود خدا ندارند. این آمار در مسیحیان کاتولیک بهتر است جایی که ۳۳ درصد از آنها اعلام کردند که درمورد وجود خدا شک و شبهه ای ندارند. در مقابل بیش از ۹۰ درصد از مسلمانان این کشور با قاطعیت اعلام کردند که در مورد وجود خدا هیچ شکی ندارند.
در این نظرسنجی در مورد اعتقاد به زندگی پس از مرگ نیز سوال شده است که بر این اساس، شصت درصد زنان گفتند به زندگی بعد از مرگ اعتقاد دارند در حالیکه فقط ۳۵ درصد مردان چنین اعتقادی داشتند. همچنین حدود نیمی از مردان خود را بی اعتقاد یا کافر معرفی کردند که این آمار در زنان یک سوم بیان شده است.
به اعتقاد کارشناسان موسسه آموزش انگلستان (UCL) که این نظرسنجی را انجام داده اند، زنان در کل عقائد مذهبی محکم تری نسبت به مردان دارند اما هنوز دلیل این مساله مشخص نشده است. 
منبع: جام نیوز
شاید دوست داشته باشید