نویسندگان : سيد حميد حسيني – سيد محمدعلي ايازي چکيده : فرآيند تحول ارزش‌هاي اجتماعي به جهت مديريت تغييرهاي اجتماعي همواره مورد توجه جامعه‌شناسان و رهبران جوامع بشري بوده است. جامعه‌شناسان بر اين باورند که با پژوهش در فرآيند دگرگوني ارزش‌هاي اجتماعي جوامع، مي‌توان روند و چگونگي نسخ آن در گذشته و جايگزيني ارزش‌هاي اجتماعي […]

نویسندگان : سيد حميد حسيني – سيد محمدعلي ايازي

چکيده :

فرآيند تحول ارزش‌هاي اجتماعي به جهت مديريت تغييرهاي اجتماعي همواره مورد توجه جامعه‌شناسان و رهبران جوامع بشري بوده است. جامعه‌شناسان بر اين باورند که با پژوهش در فرآيند دگرگوني ارزش‌هاي اجتماعي جوامع، مي‌توان روند و چگونگي نسخ آن در گذشته و جايگزيني ارزش‌هاي اجتماعي جديد و چگونگي تغاير و تضاد آنها را بررسي کرد.
طرح ارزش‌هاي اجتماعي از محوري‌ترين موضوع‌هاي نهج‌البلاغه است که امام علي(ع) در بيان آن به چگونگي، زمينه‌ها، عوامل شکل‌گيري و علل شيوع و تحول آن، به ويژه در جامعة اسلامي، توجه مي‌کند.
مراحل فرآيند دگرگوني ارزش‌هاي اجتماعي در نهج‌البلاغه، عبارت است از: پيدايش، فراگيري، تثبيت و جايگزيني. همچنين دلايل عمده تحول از نگاه نهج‌البلاغه را مي‌توان دين و شريعت، نظارت و مراقبت اجتماعي، حاکمان و فرمانروايان و هواهاي نفساني معرفي کرد.

كليد واژه : ارزش‌هاي اجتماعي، تحول ارزش‌ها، فرآيند ارزش‌ها